با سلام یک کامفای قرمز که بصورت سفارشی برام از تایلند آوردن
اندازش 12 سانتیمتر و بخاطر مشغله کاری نمتونم ازش نگهداری کنم
به قیمت 230000 تومان میفروشم هرکسی خواست یا پیام خصوصی
بده یا با این شماره تماس بگیره: 09193383592