سسک درختی زیتونی

نام علمی : Hippolais Pallidaنام انگلیسی: Eastern Olivaceous Warbler نام فارسی: سسک درختی زیتونی


مشخصات ظاهری: این پرنده ، 5/12 سانتیمتر طول دارد و شکل و اندازه اش، همانند سسک تالابی نیزار، با تارک صاف، منقار بلند رنگ خاکستری تر دیده می شود. دم ، در مقایسه با سسک نیزار، گردی کمتری دارد و پوشش زیر دمش کوتاهتر است.

روتنه زیتونی قهوه ای ، سر و جثه خاکستری نارنجی، زیر تنه نخودی مایل به سفید و گلو سفیداست. همچنین ، بال ها د م قهوه ای، حلقه ی دور چشم کمرنگ؛ خط ابرویی کمرتگ، که از منقار تا پشت چشم ها امتداد داشته و به صورت نامشخصی دیده می شود، اما خط چشمی سیاه و به صورت مشخص دیده می شود.

منقار بلند و تا اندازه ای کلفت با نیم نوک پایین زرد رنگ و پاها خاکستری است. اغلب دمش را بدون حرکت چرخشی تکان می دهد.

صدا: صدای این پرنده مانند سسک نیزار و به صورت کوتاه، شبیه« ته چ » یا «چه ک» و «ته رررر» یا « چه- چ – چ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق یا پوشش گیاهی بوته ای، باغها و اراضی کشاورزی با د رخت و بوته و زمستان ها، دراغلب مناطق بیابان ها و مناطق دارای درختان آکاسیا و گز به سر برده و در بوته ها یا درختان کوچک آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری نیز دیده می شود.حفاظت: این پرنده، در حال حاضر نیازی به حفاظت ویژه ندارد.منبع:کويرها و بيابان هاي ايران