دوستان خریدار این قطعه هستم.هرکی میتونه برام گیر بیاره یا فیلتر اوراقی داره خبرم کنه
قطعه شماره یک تو تصویر هست که اسمش hose adapter هست.