ا سلام، من حیوان خانگی و يا دام و طيوري ندارم. ولي چندين ماه است که کک (Flea) براي من مشکل بزرگي ايجاد کرده و جستجو هاي مختلفي در website هاي مختلفي جهت ريشه کني آن داشته ام. روشهاي مختلفي را از جمله جارو زدن مکرر, مصرف بوريک اسيد , نمک, جوش شيرين و حتي اخيرا Diatomaceous Earth را امتحان کرده ام. که هيچکدام فايده ا ي در بر نداشته اند. به نظر ميرسد که من ميزبان اصلي اين پارازيت در خانه هستم. خواهشمندم در صورتي که راهنمايي ويژه اي و يا روش معمولي که براي ريشه کني کک متداول ميباشد سراغ داريد به بنده اطلاع دهيد. باسپاس فراوان