با سلام

خریدار پمپ آب دست دو اروپایی با حداقل توان 4000 لیتر بر ساعت هستم

---------------------------
یاداشت مدیریت:

دلیل قفل شدن تاپیک : عدم بروزرسانی