سلام دوستان بنده به یه غذا ریز اتومات ترجیحا دیجیتال نیاز دارم اگه کسی از دوستان داره بنده میخوام