با سلام
اینکه دیسکس یک مقدار کمرگ شده و علاقه ی زیادی به قرار گرفتن در گوشه های بالایی آکواریوم بصورت مایل به یک سمت داشته و دم خود را همیشه متمایل به سمت چپ یا راست نگه دارد نشانه ی چیست؟
آیا بیماری خاصی گرفته است؟