تاریخچه پرورش مینا در جهان :

پرنده مینا از زمان های بسار دور به عنوان پرنده ای دوست داشتنی و مردمی مطرح بود. در یونان باستان برخی از خانواده های ثروتمند و اشراف از این پرنده به عنوان حیوان خانگی استفاده می کردند و در هندوستان این پرنده برای بیش از دو هزار سال به عنوان پرنده ای مقدس به شمار می رفت و در مراسم جشن این پرنده را بر روی پشت گاو نر گذاشته و وارد شهر می کردند. امروزه توانمندی های استثنایی این پرنده باعث شده است که این پرنده به عنوان یکی از مورد توجه ترین پرندگان قفس در بین مردم باشد و همچنین به عنوان بهترین پرنده سخنگو که قادر به تقلید صدای آدمی و سخن گفتن با کلمات واضح و مفهوم به شمار می رود و بسیاری معتقدند که این پرنده بهتر از کاسکو می تواند صدای انسان را تقلید نماید.
این پرنده از دیر باز بومی جنگل های هندوستان بوده است و در طی قرون متمادی توسط بازرگانان و تجاری که برای خرید ادویه جات و عاج به هندوستان سفر می کردند خریداری وبه کشورهای خاورمیانه و از جمله ایران و ترکیه راه یافت. بعدها پس از تصرف هندوستان توسط امپراتوری بریتانیا، این پرنده توسط افسران و ملوانان انگلیسی به انگلستان و از آن جا به بسیاری از مناطق دیگر جهان راه یافت. این پرنده همچنین در قرون وسطی از هندوستان به کشورهای جنوب غرب آسیا و چین برده شد و در آن جا به دربار پادشاهان وامرای محلی راه یافت و یکی از سرگرمی های جالب درباریان به شمار می رفت.

در طبیعت حشرات عمده غذای این پرنده را تشکیل می دهد. این پرنده در اوایل سال 1755 میلادی به جزیره موریس برده شد تا با آفت ملخ که یکی از آفات اصلی مزارع آن جزیره است مبارزه کند.
«کارل لینه» طبیعی دان معروف در سال 1758 میلادی مینای گوشواره ای را شناسایی کرده و رده بندی علمی کرد.
این پرنده در سال 1862 میلادی به استرالیا برده شد تا با حشرات موجود در کشتزارهای ملبورن مقابله نماید، اما چندی نگذشت که به سیدنی و سپس به کوینزلند شمالی برده شد تا بتواند با سوسک ها مبارزه کند و عاقبت در سال 1968میلادی به کانبرا برده شد.
در طی سال های 1870 تا 1877میلادی، صدها پرنده به جزیره جنوبی نیوزلند برده شد. در سال 1866این پرنده بوسیله دکتر ویلیام هیلیراند به هاوائی برده شد تا با کرم های نیشکر ومحصولات کشاورزی مبارزه کند.
این پرنده در سال 1865 به جزایر هاوایی برده شد تا با کرم های آفت کشاورزی مقابله کند و چندی نگذشت که خودش به علت زاد و ولد فراوان به مشکلی برای اهالی هاوایی تبدیل شد.

منبع:khanoomgol.com