سلام. از دوستان اگه کسی بخاری وات پائین سالم و با قیمت مناسب داره من خریدارم.