یک دستگاه دنیتراتور مارک دایمکس همراه با دنی بال و دنی رینگ 6 ماه کارکرده و پودر دنیمار اکوامدیک(30 درصد) فروشی قیمت 150 تومن