جنگل اسالم - خلخال

جنگل های خلخال به اسالم مابین دو استان اردبیل و گیلان واقع شده است. خلخال به اسالم دارای یک مسیر جاده ای و چند مسیر پیاده روی است. مسیر پیاده روی این جنگل حدود 18-20 ساعت بوده که ترکیبی از کوه نوردی و جنگل نوردی در مسیرهای سنگین و سبک می باشد. در مسیرهای پیاده روی امکانات رفاهی خاصی وجود ندارد. در طول مسیر چشمه های آب وجود دارد.

برای مسافرت به این مسیر باید به خلخال مسافرت نمود و سپس روستای اندبیل. بعد از روستا چند کیلومتری جاده آسفالت وجود دارد که پس از آن مسیر پیاده روی شروع می شود. مسیر خلخال به سمت اسالم سرپایینی است به همین دلیل اغلب این مسیر انتخاب می شود.

در طول مسیر پیاده روی پاکوب وجود دارد اما بدون راهنما و gps طی این مسیر کار خطرناکی است. انتهای مسیر به نقطه ای بین اسالم و خلخال در جاده آسفالت ختم می شود.منبع:anobanini.net