رامیان و دیدنی های آن

یکی دیگر از شهرستان های استان گلستان، شهرستان رامیان است که از نظر طبیعی به دو قسمت جلگه*ای و كوهستانی تقسیم می*شود و دارای منابع جنگلی غنی و چشم*اندازهای زیبا است. مردم این شهرستان به زبان های تركی و فارسی تكلم می*نمایند. ساكنین این منطقه از دوره صفویه برای جلوگیری از هجوم ازبك ها به شمال ایران کوچ داده شده*اند.
از جمله دیدنی های این شهرستان می توان موارد زیر را نام برد:
چشمه نیلبرگ، چشمه سید كلاته، چشمه گل رامیان، ارتفاعات قله ماران، آبشار شیر آباد، غار شیر آباد، گل رامیان و پارك جنگلی دلند.

منابع:
golestan-mefa (dot) gov (dot) ir
egolestan (dot) com