جرب یا گال گربه یک انگل ریز هشت پا است که وارد پوست گربه شده و در انجا شروع به نقب زدن (تونل زدن)میکنند .این کار جرب ها موجب خارش و ازار و اذیت شدید حیوان می گردد .این بیماری بسیار مسری و بیشتر در گربه های خیابانی و ولگرد که در مکان های غیر بهداشتی زندگی میکنند دیده میشود. جرب های ماده در تونلهایی که در زیر پوست میکنند تخم ریخته و این تخمها بعد تبدیل به لارو 6 پا و سپس به نوع بالغ 8 پا تبدیل می گردند. کل این دوره 2-3 هفته به طول میانجامد. بیماری از طریق ارتباط مستقیم با گربه الوده به گربه سالم انتقال پیدا کرده و بیشتر همچنان که در این عکس پیداست ابتدا قسمتهای سر ، صورت ،لبه های گوش ،گردن و اگر درمان نشود بعد از ان دست و پاها و سایر قسمتهای بدن را در گیر میکند.درمان شامل استفاده از داروهای ضد انگل خارجی و داروهای ضد خارش و در صورت عفونت انتی بیوتیک است.این انگل میتواند به انسان انتقال پیدا کند اما چون پوست انسان مورد علاقه این جرب نیست به صورت موقت ایجاد خارش کرده ومعمولا خود به خود و بدون درمان بهبود پیدا میکند.

منبع : Official Website Of Aranvet Clinic