سلام به دوستان من جفت آنجل اگه داشته باشید خریدارم البته باله بلند باید باشه و جفت خورده
پیام خصوصی بدید