سلام خدمت دوستداران پرندگان

بعداز عید نوروز وماه 2 و3 فصل خرید جوجه مینا فرا میرسد که باید به نکاتی توجه کرد

تا هم جوجه سالم هم جوجه تهرانی خریداری شود .


از لحاظ سخن گویی و عمر وسلامت جوجه تهران خیلی بهتراز

جوجه افغانی یا پاکستانی بوده .

................

1رنگ پایه مینا ایرانی زرد روشن میباشد

2 رنگ پایه مینا آفغانی و پاکستانی به کبودی متمایل است .

3بهتراست جوجه 1ماهه دهن باز باشد .

4بالها باید کامل جم باشد . نباید آویزون باشد

5نوک جوجه تمیز وسوراخ بینی بدون مایع یا آبکی باشد .

6چشمان جوجه کامل باز و شفاف باشد .

7جوجه نباید چورت بزند .

8 نرها سقف دهانشون به دودی میزنه و به مرور که بزرگ میشوند سیاه کامل میشود .

9 انگشتان کاملا سالم باشد . برگشتگی نداشته باشد به گفته فروشنده توجه نکنید که میگویند بزرگ شود درست میشود.

10 سر پرنده نر دروشتر و مقداری پیشانی دارد .


امیدوارم با این نکات بتوانید جوجه خوبی خریداری کنید .

در بخش دیگر نحوه بزرگکردن و غذا دادن را هم خواهم گفت .