بارش شهابي ربعي در حالي فردا پنج*شنبه به اوج فعاليت خود مي*رسد که ماه با درخشندگي بسيار در آسمان حضور دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، بارش شهابي ربعي يکي از پربارترين بارشهاي شهابي سال است به گونه*اي که تعداد شهاب*هايي که در هر ساعت مشاهده مي*شود (ZHR) در زمان اوج بارش به حدود 90 شهاب مي*رسد. از اين رو اين بارش جزء بارشهاي شهابي بزرگ سال محسوب مي*شود.
سرعت ميانگين شهاب*هاي اين بارش در برابر زمين در حدود 41 کيلومتر در ساعت است که نسبت به بسياري از بارشهاي شهابي سرعت کمي دارد. اين امر باعث کمتر شدن تعداد شهاب*هاي قابل مشاهده است. اين بارش معمولا در روز 11 دي *آغاز مي*شود، روز 14 دي به اوج و در روز 17دي به پايان مي**رسد.

اين بارش بر خلاف برخي از بارشهاي شهابي مانند برساوشي که بازه زماني خيلي بلندي دارند، بازه زماني بسيار کوتاهي دارد. کوتاه بودن بازه زماني اين بارش نشان*دهنده نازک بودن توده ذرات منشا اين بارش است.

در سال جاري نيز شاهد بارش ربعي هستيم که در روز 14 دي به اوج بارش خود مي*رسد.

بارش شهابي با کانوني ناشناخته

خسرو جعفري زاده- دبير انجمن نجوم اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه بارش شهابي ربعي در دي ماه هر سال فعال مي*شود، افزود: اين بارش شهابي در بازه زماني چند روزه فعاليت مي*کند و امسال نيز در روز 14دي ماه به اوج بارش خواهد رسيد.

وي با تاکيد بر اينکه "ربعي" نام صورت* فلکي است که امروزه جايي در نقشه*هاي ستاره*شناسي ندارد، اظهار داشت: ولي در گذشته مکان آن در بين صورت *فلکي گاوچران (عواء) و اژدها قرار داشته است.

کانون بارش شهابي ربعي که در مرکز فلش ها قرار دارد


جزئيات بارش شهابي


وي بارش شهابي ربعي را يکي از بارشهاي معروف سال دانست و خاطر نشان کرد: اين بارش در ساعت 11 صبح فردا پنجشنبه 14 دي به اوج فعاليت خود مي*رسد.

جعفري زاده تعداد شهاب*هاي اين بارش را متغيير دانست و ادامه داد: تعداد شهاب*هايي که مي*توان در يک ساعت مشاهده کرد بين 60 تا 200 شهاب در ساعت است.

بارش شهابي ربعي سال 1386

وجود ماه در آسمان و بارش شهابي

جعفري زاده به وضعيت ماه در زمان اوج بارش اشاره کرد و در اين باره توضيح داد: در زمان اوج بارش فاز (درخشندگي) ماه برابر با 74.7 درصد است که به دليل نور زياد ماه رصد بارش شهابي را با مشکل مواجه مي*کند.

بهترين زمان رصد بارش شهابي

وي بهترين زمان براي رصد اين بارش شهابي را قبل از طلوع خورشيد دانست و در عين حال يادآور شد: با غروب ماه در ساعت 2:45 دقيقه روز 14 دي ممکن است شهاب*هاي کم نور بارش شهابي ربعي را مشاهده کرد.

جعفري زاده خاطر نشان کرد: کانون بارش در ساعت 12:15 دقيقه از افق شمال شرقي طلوع خواهد کرد.