برنامه MARS2013* بزرگترين و دقيق ترين مأموريت شبيه سازي سفر به مريخ محسوب مي شود که محققان ناسا و آژانس فضايي اروپا در آن مشارکت دارند.
بر اساس اعلام مرکز هوافضاي اتريش (OeWF)* مأموريت يک ماهه شبيه سازي سفر به مريخ از ماه فوريه 2013(بهمن ماه) در منطقه بياباني مراکش آغاز مي شود.
در طول اين مأموريت، دو لباس جديد فضانوردي به همراه چهار مريخ نورد مورد آزمايش قرار گرفته و محققان در مجموع 17 آزمايش را انجام خواهند داد.
سه فضانورد داوطلب با پوشيدن لباس فضانوردي، کارهايي از قبيل جمع آوري نمونه سنگ را انجام مي دهند و در اين شرايط محيطي، محققان وضعيت بدني فضانوردان را با کمک دستگاه هاي فشار خون و الکترو آنسفالوگرافي (ECG)* مورد ارزيابي قرار مي دهند.
داده هاي پزشکي به دست آمده در اين مأموريت به پايگاه داده هاي دانشگاه پزشکي اينسبورک منتقل شده و براي مأموريت سرنشين دار به مريخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
«گرنوت گرومر»، مدير اجرايي OeWF تأکيد مي کند: برنامه MARS2013 مي تواند زمينه را براي انجام مأموريت سرنشين دار به سياره سرخ طي 20 تا 30 سال آينده هموار کند. همچنين براي واقعي تر شدن اين تمرين، نظارت بر اجراي مأموريت از مرکز هوافضا اتريش در اينسبورک انجام مي*شود.
تماس بين محققان حاضر در منطقه بياباني مراکش و تيم مرکز کنترل با تأخير 10 دقيقه*يي انجام مي شود تا شرايط اختلاف زماني دريافت و ارسال سيگنال بين زمين و مريخ به طور کامل شبيه سازي شود.

منبع:ایسنا