بر اساس پيش بيني اخترشناسان، ابر ستاره دنباله دار C/2012S1* پس از ورود به داخل منظومه شمسي در نزديک ترين فاصله با خورشيد قرار خواهد گرفت.
دنباله دار هال باپ (Hale-Bopp) درخشان ترين نمونه دنباله دار رصد شده قرن بيستم محسوب مي شود، امااخترشناسان از ورود يک نمونه دنباله دار نادر به فضاي منظومه شمسي در سال آينده ميلادي خبر مي دهند.
ابر دنباله دار C/2012S1 يا ISON نخستين بار در سپتامبر 2012 ميلادي مشاهده شد و اکنون با شتاب از فضاي خارج از منظومه شمسي به سمت خورشيد در حرکت است.
بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، اين دنباله دار عظيم در ماه نوامبر 2013 به نزديک ترين فاصله با خورشيد مي رسد.
«تيموتي اسپار» از محققان دانشگاه هاروارد تأکيد مي کند: ابر دنباله دار ISON* يک از درخشان ترين نمونه هاي دنباله دار و رقيب جدي براي دنباله*دار «هال باپ» محسوب مي شود که در سال 1997 ميلادي رصد شده است.
ستاره دنباله دار ISON* در نخستين سفر به داخل منظومه شمسي، حجم عظيمي از گازهاي فرار را در مقايسه با ساير دنباله دارها به همراه دارد.
محققان اميدوارند با ورود اين دنباله دار به داخل منظومه شمسي، نماي بکري از مواد خارج از منظومه در 2.6 ميليارد سال قبل و همزمان با شکل گيري دنباله دار C/2012S1* به دست بياورند.
منبع:ایسنا