در دو روز قبل، دو بخش از اين گزارش تصويري را ديديم. اين تصاوير بهترين عکس*هاي فضايي سال گذشته ميلادي را به انتخاب سايت نشنال جئوگرافيک است که با هم مرور مي*کنيم.


آتش*بازي خورشيدي: در روز 17 سپتامبر / 27 شهريور، نوعي انفجار خورشيدي که فوران جرم تاج خورشيدي ناميده مي*شود، تشعشعات خورشيدي را با سرعت 1500 کيلومتر بر ثانيه روانه فضا کرد. اين انفجار ناگهاني با زمين برخورد نکرد، اما در اثر برخورد با ميدان مغناطيسي زمين شفق*هاي چشم نوازي را در آسمان مناطق شمالي زمين به وجود آورد.
تاج خورشيدي لايه نازکي از جو خورشيد است که در فاصله*اي نزديک به 1 ميليون کيلومتر بالاي سطح خورشيد قرار دارد. اين لايه که مخلوطي پيچيده از گاز است، دمايي نزديک به يک ميليون درجه سانتي*گراد دارد.
دليل انتخاب عکس: «سايت ناسا و اسپيس، تصاوير زيادي از خورشيد منتشر مي*کنند که براي افراد حرفه*اي خيلي سودمند است، اما اين يکي خيلي واضح است و درک آن براي افراد عادي نيز ساده است. ضمن اينکه خيلي هم الهام*بخش است.»


درياهاي گلدار: در اين تصوير که توسط ماهواره آژانس فضايي اروپا و در ماه ژانويه / دي*ماه گرفته شده است، شکوفايي فيتوپلانکتون*ها شکلي شبيه به 8 انگليسي را در اقيانوس اطلس جنوبي ايجاد کرده است؛ پلانکتون*هايي که مساحتي حدود 600 کيلومتر را در شرق جزاير فالکلند اشغال کرده*اند.
فيتوپلانکتون*ها موجوداتي ذره*بيني هستند که قاعده هرم غذايي اقيانوس را تشکيل مي*دهند. در ماه*هاي بهار و تابستان که مواد غذايي از آب*هاي عميق*تر به طرف بالا مي*آيند، شرايط مناسب براي شکوفايي عظيم فيتوپلانکتون*ها در سطح آب فراهم مي*شود. رنگ مربوط به شکوفايي فيتوپلانکتون*ها به نوع و تعداد آنها بستگي دارد، همان*طور که در عکس بالا به صورت سايه*هاي سبز و آبي ديده مي*شود.
دليل انتخاب عکس: «نحوه انتقال حس حرکت توسط اين تصوير ماهواره*اي که حالتي ايستا و ساکن دارد، دليل انتخاب اين عکس است.»


حلقه*هاي ابر: پيچ و خم*هاي اين ابرهاي باريک در مقابل پس*زمينه ستارگان همچون حلقه*هاي دود به نظر مي*رسد؛ ابرهايي که در نتيجه پرتاب موشک ناسا براي مطالعه جريان*هاي جت استريم در لايه*هاي بالايي جو زمين ايجاد شده*اند. ناسا از تاسيسات فضايي والوپ در ويرجينيا، پنج موشک پشت سر هم را به عنوان بخشي از «آزمايش حمل و نقل موشکي خلاف قاعده يا ARTEX» پرتاب کرد. هر کدام از اين موشک*هاي زيرمداري زماني*که به نقطه اوج خود مي*رسيد، يک ردياب شيميايي را در ارتفاعي بين 80 تا 145 کيلومتري آزاد مي*کرد.
دليل انتخاب عکس: «يک استاد عکاسي خبري زماني اشاره کرد که بهترين عکس*هاي يک حادثه، آنهايي هستند که يا مربوط به قبل از شروع آن و يا مربوط به پس از پايان آن هستند. اين عکس مثال خوبي در اين باره است!»


فانتزي سه*گانه: در اين تصوير مفهومي، سه ستاره از جمله کوتوله قرمز گليس 667C (سمت چپ) بر فراز ابرزمين گليس 667 Cc طلوع کرده*اند. بر اساس نتايج اخير تلسکوپ «جستجوگر سياره*اي سرعت شعاعي دقت بالا يا HARPS» در رصدخانه جنوبي اروپا، چنين دنياهاي صخره*اي در اطراف کوتوله*هاي قرمز فراوان ديده مي*شوند؛ ستاره*هايي که از خورشيد ما کوچک*تر و سردتر هستند. سرعت شعاعي يک تکنيک شکار سيارات است که به دنبال لرزش*هاي جزئي در نور ستارگان مي*گردد، که مي*تواند نشانه*اي از کشش گرانشي اين دنياهاي گردان به دور يکديگر باشد.
دليل انتخاب عکس: «اين تصويرسازي، يک کار زيبا در زمينه نشان دادن هم*زمان شباهت*ها و تفاوت*هاي ميان اين سيارات فراخورشيدي و زمين ما است.»


خودنگاره مريخ*نورد: تک و تنها بر روي سياره سرخ، مريخ*نورد کيورياسيتي اين خودنگاره را به مناسبت جشن هالووين گرفته است. اين تصوير از به هم چسباندن 55 عکس کيفيت بالا تهيه شده است که توسط تصويربردار ذره*بين دستي مريخ (MAHLI) گرفته شده*اند. اين عکس در Rocknest گرفته شده است، موقعيتي در دهانه گيل که مرحله نخست نمونه*برداري از خاک مريخ انجام مي*شود. در اين عکس، محل خراش چهار نمونه*برداري از خاک مريخ در مقابل مريخ*نورد مشخص است، و کوهپايه کوه 5 هزار متري شارپ در سمت راست کيورياسيتي مشاهده مي*شود.
خودنگاره تنها راهي براي مشاهده مريخ*نورد در حين عمليات نيست. اين تصاوير به دانشمندان و مهندسان –که به دنبال نشانه*هايي مانند سائيدگي چرخ*ها و يا انباشتگي غبار مي*گردند- امکان مي*دهد تا شرايط مريخ*نورد را از زمان فرود آن بر سطح مريخ بررسي کنند.
دليل انتخاب عکس: «اگرچه مي*توان در خصوص حذف بازوي رباتيک از اين عکس ترکيبي با نوردهي چندگانه کنايه*هاي زيادي مطرح ساخت، اما اين عکس کار خوبي است که حس بودن روي مريخ را به ما منتقل مي*کند.»
خبرآنلاین