سلام.

یک عدد yellow tang درشت به اندازه سه بنده انگشت بسیار سالم به قیمت 250 هزار تومان به فروش میرسد....... تهران.

تلفن : 34-30-433-0933