محیط زیست ایران

سازمان حفاظت محیط زیست ایران مناطق با ارزش زیست*محیطی ایران را در قالب مناطق ۴ گانه به ۱۶ پارک ملی، ۱۳ اثر طبیعی ملی، ۳۳ پناهگاه حیات وحش و ۹۴ منطقه حفاظت*شده تقسیم کرده است.ایران دارای شرایط اقلیمی متنوعی است به طوری که از ۱۳ اقلیم شناخته شده در جهان ۱۱ نوع آن در ایران وجود دارد. در عین حال شاخص*های پایداری محیط زیست ایران در وضعیت نامناسبی قرار دارد و با کسب رتبه ۱۳۲ بین ۱۴۶ کشور در انتهای جدول مربوط قرار گرفته است.
گونه*های گیاهی


شرایط اقلیمی متغیر سبب ایجاد زیست بوم*های متفاوت در ایران گردیده*است، این تنوع اقلیمی تنوع زیستی قابل توجهی را در ایران به وجود آورده*است، نزدیک به ۸۰۰۰ گونه یا واحد تحت*گونه*ای گیاهی در این کشور شناسایی شده است که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ واحد بومی هستند. این تعداد گونه گیاهی با گونه*های گیاهی سراسر قاره اروپا برابری می*کند. شناخته شده*ترین گونه*های گیاهی بومی ایران لاله واژگون و سوسن چلچراغ است
پورتال سازمان محیط زیست ایران