سلام جوجه مینا دارم 30 روزه
میبینم که عطسه میکنه در روز بیشتر از 8 بار دیدم عطسه کرده و گلوش یکم صدا میده
خس خس کردن اگه سرما خورده یا هرچیزی لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم مرسی . دسترسی به دکتر دامپزشکی ندارم پیشاپیش از راهنماییتون ممنونم