منطقه حفاظت شده تنگ بستانك

نام انگلیسی : Tang-e Bostanak protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده تنگ بستانک
تاریخچه حفاظت منطقه:در سالهاي ‪ ۱۳۵۰‬و ‪ ۱۳۵۲‬شمسي ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظت شده تحت حفاظت و نظارت اعلام شد.تنگ بستانك يا بهشت گمشده، قطعهاي از بهشت و سرزميني همزيست با آب ، درخت و كوهستان است كه در گوشه شمال غرب شيراز از توابع شهرستان مرودشت قرار گرفته و هر سال ميهمانان و مسافران را از اقصي نقاط كشور به سوي خود فرا ميخواند.
اين منطقه ديدني كه زيبايي انبوه درختان و پرآبي رودخانههايش چشم هر بيننده را مينوازد و ميهمانان را به تحسين و تكريم آفرينش گر هستي وا مي دارد از جمله مناطق حفاظت شده استان فارس است.
انبوه درختان در منطقه بهشت گمشده در پارهاي ازمناطق چنان پنجه در پنجه هم انداختهد و سقفي از نوازش بر سر رهگذران و گردشگران ساخته كه به سختي مي توان درخشش آفتاب را از ميان شاخ و برگ درختان ديد.
در اين منطقه زيباو ديدني آنچه به چشم ميآيد سبزي و زيبايي مناظر شگرف و آنچه به گوش ميرسد صداي نوازشگر آب و نغمه پردازي پرندگان و آنچه احساس مي شود طراوت و سرزندگي است.

منطقه حفاظت شده بهشت گمشده يا تنگ بستانك، بخشي از حوزه زاگرس مياني و حوزه آبخيز رود كرميباشد كه در امتداد شرقي رشته كوه دنا واقع گرديده است.
اين زيست بوم كه از مناطق عمده گردشگري طبيعي استان فارس محسوب ميشود، دربرگيرنده پديدههاي كم نظير و منحصر به فرد طبيعي بسيار است.
بلندترين قله اين منطقه كوهستاني و مرتفع، كوه رنج به ارتفاع سه هزارو ‪ ۹۵۰‬متراست كه هيبت پر صلابت آن بر همه منطقه بهشت گمشده خودنمايي ميكند.
بهشت گمشده يكي از پربارانترين مناطق استان فارس و تامينكننده منابع عمدهآب سد درودزن، درياچههاي بختگان،طشك و همچنين اراضي كشاورزي دشتهاي حاصلخيز بيضا، كامفيروز و كربال است.
مساحت منطقه: ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۲۴‬هكتار است كه در شمال غربي استان فارس و در فاصله ‪ ۱۲۰‬كيلومتري شهر شيراز در بخش كامفيروزاز توابع شهرستان مرودشت قرار دارد.موقعيت جغرافيايي بهشت گمشده:بين ‪ ۳۰‬درجه و ‪ ۱۵‬دقيقه تا ‪ ۳۰‬درجه و ‪۲۵‬ دقيقهعرض شمالي و ‪ ۵۲‬درجه و ‪ ۲‬دقيقه تا ‪ ۵۲‬درجه و ‪ ۱۶‬دقيقه طول شرقي است.آب و هوای منطقه:اين منطقهداراي اقليم ايرانوتورانياست،تابستانها ي خشك داردو زمستانهاي بسيارسردآنبا برف و يخبندان همراه است و متوسط بارندگي آن ‪ ۴۷۹/۴۲‬ميليمتر است.
تنگ بستانك يا همان بهشت گمشده دره زيبايي است كه جهت امتداد آن شرقي غربي است و صخرههاي عمودي و مرتفع دو طرف آن را دربرگرفته است.
يكي از ويژگيهاي اين پديده طبيعي بستر سنگي كف دره است كه رويشگاه درختان چنار، گردو و گياهان سايه پسند است.
اين درختان درفضاي كم نور تنگ بستانك براي دسترسي به نور،دررقابت هستند و قامت بلند و تاج پوشش به هم پيوستهاي دارند.
زيست بوم آبي درياچه پشت سد درودزن، مهمترين زيستگاه آبي بخش كامفيروز است كه زيستگاه جانبي منطقه حفاظت شده تنگ بستانك ميباشد.
اين درياچه آب شيرين، زيستگاه دو گونه از ماهيان بومي و سهگونه از كپور پرورشي است و از مكانهاي حائز اهميت براي زمستان گذراني پرندگان مهاجر مي باشد.پوشش گياهي منطقه:تنگ بستانك شامل دو جامعه پسته و بادام و جامعه بلوط است ودرختان و درختچههايي از قبيل كيكم،زرشك،شيرخشت،بنه،چنار و گياهان مرتعي از قبيل خارشتر،شيرين بيان،درمنه،گون و گرامينه را دارا ميباشد.پستانداران منطقه: كل و بز،خرس قهوهاي،سمور،گرگ،روباه،شغا ل ،كفتار و خرگوش هستند.پرندگان منطقه:پرندگان منطقه شامل كبك ، تيهو، كبوتر، فاخته، خروس كولي، داركوب ، عقاب و لاشخور است.


برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.