منطقه حفاظت شده پرور ، سمنان

نام انگلیسی : Parvar protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده پرور
منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان، بين 06/35 تا 53/35 عرض شمالي و 19/53 تا 47/53 طول شرقي، واقع شده و مساحت آن66 هزار و 626 هكتار است.
پوشش گياهي: ارس، مايمرز، بنه (پسته وحشي)، آنقوزه، گون، باريجه، بلوط، راش، ممرز، گلابي، آويشن، زرشك
پستانداران: مرال، شوكا، پلنگ، يوزپلنگ، خرس قهوه اي
پرندگان: كبك دري، هوبره، تيهو
منطقه حفاظت شده پرور:
منطقه حفاظت شده پرور در 40 کيلومتری سنگسر واقع است که به لحاظ قرار گرفتن در ميان دو اکوسيستم مناطق بياباني جنوب استان سمنان و مناطق جنگلي استان مازندران و متأثر شدن از اين دو اکوسيستم داراي سيماي جذاب طبيعي و جلوه هاي زيبايي از شاهکارهاي خلقت است.
منطقه حفاظت شده پرور با تأثير پذيري از محيط اطراف خود و پوشش گياهي متنوع، زيستگاه خوبي را براي گونه هاي مختلف گياهي و جانوري فراهم آورده، پوشش گياهي بارز منطقه شامل بلوط، افرا، راش، وليک، اورس، گلابي وحشي، درمنه، آويشن، انواع گون، انواع گرامينه، ممرز، زرشک و گل گاوزبان است.
پستانداران بارز منطقه شامل: مارال، کل و بز، قوچ و ميش، شوکا، آهو، خرس قهوه اي، پلنگ، گراز، يوزپلنگ، شغال، خوک، سمور، روباه و انواع گربه وحشي مي باشد. انواع پرندگان شکاري، کبک، تيهو، کبک دري،قرقاول، هوبره و ... پرندگان منطقه را تشکيل مي دهند.
برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.