منطقه حفاظت شده بلسکوه

نام انگلیسی : Bles Kouh protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده بلسکوه
اين منطقه با مساحت 11211هكتار از سال 1380 تحت حفاظت قرار گرفت. بلس كوه بين دو رودخانه دوهزار و سه هزار در استان مازندران قرار گرفته است. منطقه اي است كوهستاني پوشيده از جنگل هاي انبوه و نيمه انبوه كم نظير هيركاني و مناطق ييلاقي.

از گونه هاي مهم جانوري منطقه مي توان مرال، شوكا،خرگوش،تشي، پلنگ، خرس قهوه اي ،گرگ، بز و پازن، گراز، روباه معمولي، شغال،داركوب كوچك، هدهد، انواع چكاوك، كبوتر جنگلي، دم سرخ معمولي و عقاب جنگلي را نام برد. وجود تنوع زيستي بالا و گونه هاي با ارزش شوكا و مرال زمينه گردشگري را در منطقه فراهم آورده است.
این منطقه از شمال از محل تلاقی رودخانه هلوكله بارود دوهزار به سمت شمال شرقی در امتداد رود دو هزار الی محل تلاقی این رو دبا رود سههزار در محلی بنام دوآب، از شرق از محل تلاقی روددوهزار با سههزار در امتداد رودخانه سههزار به سمت جنوب بعد از عبور از داسدره و هلویان الی محل تلاقی این رو دبا رود هردورود از جنوب از محل تلاقی رود هردورود بارود سههزار در امتداد خط الراس كوه بلسكوه الی قله بلسكوه به ارتفاع 327 متر و از این قله در امتداد غرب باتلاقی این جاده مالرو بارود گنهرود و از این محل به سمت غرب در امتداد جاده مالرو و بعد از عبور از در مالی تنگچال در همان امتداد به خط مستقیم مفروض تا تقاطع بارود هلوكله در محل سنه پشتك و از غرب از محل آبپشتك به سمت شمال در امتداد رود هلوكله بعد از عبور از عسلمحله ، نرسكلیشم تا تلاقی این رو دبا رود دوهزار محدود میشود.
برای مشاهده نقشه هوایی منطقه کلیک کنید.