منطقه حفاظت شده آبشار مارگون، فارس

نام انگلیسی : Margoon water fall protected area
نام فارسی : منطقه حفاظت شده آبشار مارگون
موقعیت جغرافیایی:
منطقه مذکور در شمال غربی استان فارس و۱۲۸کیلومتری شیراز و۵۰ کیلومتری سپیدان بین ۲۷ ۳۰ تا ۳۴ ۳۰ عرض شمالی و۴۹ ۵۱ تا ۵۷ ۵۱ طول شرقی واقع شده است وسعت آن حدود ۱۰۰۰۰ هکتار می باشد. منطقه دارای اقلیم ایرانی تورانی بوده تابستانهایی خشک وزمستانهایی بسیار سرد همراه با بارش برف وباران . از روستاهای نزدیک میتوان به روستای مارگون وکمهر اشاره نمود. منابع آبی آبشار از کوههای برفی نظیر کوه رنج ،کوه برم فیروز تامین می گردد.یکی از ارزشهاو نقاط قوت این منطقه وجود آبشار بسیار زیبای مارگون بوده که هر ساله جمع کثیری از بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند علاوه بر این وجود بازمانده هایی از جنگلهای بلوط غرب زاگرس و درختان داغداغان ،منابع آب فصلی ودائمی وهمچنین تنوع فوق العاده گیاهی وجانوری، منطقه را نیز نباید فراموش نمود.

تاریخچه منطقه:

این منطقه طی آ”گهی رسمی مصوبه شماره ۱۹۲ در مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۸ شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید.
۱- جاذبه های جانوری :

اسامی علمی ، فارسی محلی گونه های شاخص حیوانات وحشی موجود درهریک از مناطق چهارگانه استان باذکراولویت از نظر جمعیت وامکان مشاهده سهل ترآنان توسط افراد معمولی .
ردیف نام فارسی نام انگلیسی نام لاتین
۱ خار پشت ایرانی Brandt,s hedgehog Paraechinus hypomelas
2 هامستر دم دراز hamster Calomyscus hailwordi
3 هامستر خاکستری Grey hamster Cricetulus migratortus
4 موش صحرائی Wood mouse Apodemns sylvaticus
5 تشی Indian crested Hystrix indiea
6 خرگوش Pape hare Lepus eapensis
7 گرگ Wolf Canis lupus
8 شغال Golden jakal Canis aurus
9 روباه معمولی Comman fox Vulpes vulpes
10 خرس قهوه ای Brown bear Ursus aurrs
11 راسو Weasel Mustela niralis
12 سمور Stone marten Martes foina
13 رودک Badger Meles meles
14 کفتار Stiped hyeana Hyaena hyaena
15 گربه وحشی Wild cat Felis catus
16 پازن Wild goat Capra aegargus2-مکان برجهای دیده بانی موجود جهت تماشای حیات وحش :

.ارتفاع کوه تنوره –گردنه تاریخ – گردنه گود ولهی –گردنه کله گاه –ارتفاع کمر زردی –ارتفاع چشمه نجف قلی خانی -
ییلاق وقشلاق ومسیرها ی حیات وحش: رخنه سیاه-کمر زردی –کوه تنوری –به طرف مناطق آزاد کوه رنج وگمبیل وارتفاعات آن.
آبشخورهای مهم حیات وحش منطقه: .چشمه چک –چشمه برکه –چشمه نجف قلی خانی -چشمه غربتی-چشمه آقاجانی وچشمه شیخ گردو وزمان استفاده تابستان وپاییز.

۳- جاذبه های گیاهی :

ا
سامی علمی و فارسی گونه های شاخص گیاهی موجود به تفکیک اشکوب فوقانی ( درختان ) ، اشکوب میانی (درختچه ها ) واشکوب تحتانی ( علنی )
اشکوب فوقانی
ارس Junipenus excelsa
گلابی وحشی Pyrus sp.
پسته وحشی یا بنه Pistacia mutica
بادام کوهی Amygdalus Scoparia
اشکوب میانی
بادام وحشی Amygdalus Scoparia
زالزالک Crataegus sp
اشکوب تحتانی
کنگر Gundelia
خارشتر Alhaji sp
کلاه میرحسن Acantophylum sp
گرامینه Graminea
بومادران Achillea sp
درمنه Artemisia sp


3-چشم اندازهای بدیع ودیدنی وسایر موارد


آبشارهای کوچک وبزرگی که باتوجه به شرایط مکانی وویژگیهای مختلفی که داشته باشند دردید بازدید کنندگان معمولی دارای جلوه های خاصی باشند .
آبشار زیبای مارگون با ارتفاع نزدیک به ۱۰۰۰متر و حدود ۴۰حفره که آب از آن خارج می شود.
پرتگاها ، صخره ها ، دره های عمیق ، منظره های ویژه کوهها وصخره ها که باتوجه به توپوگرافی منطقه حائز اهمیت بوده وجلب نظر می نماید :
کوه تنوره ای –صخره های کمر زردی –دره کله گاه –دره برد ابنوه -
وجود کلی گیاهان ارزشمند دارویی درمنطقه که مورد توجه خاص مردم آن ناحیه باشد :اویشن –مرزنجوش –پونه کوهی –بابونه –درمنه –حرپه –برنجاس(بومادران).
مشخص نمودن راههای قدیمی وتاریخی موجود درمناطقه وتشریح نسبی آنان .
:راه کل دوگوش –راه کهکشان به طرف مارگون
مشخص نمودن منابع آبی درون منطقه که آب آنها قابلیت شرب رادارند :آبشار مارگون