سهره ی بال سرخ

نام علمی : Rhodopechys Sanguinea

نام انگلیسی: Crimson Winged Finch

نام فارسی: سهره ی بال سرخ
مشخصات ظاهری: این پرنده ، 16 سانتیمتر طول دارد و سهره ای رنگین است که عمدتا در شیب های کوهستانی دیده می شود. سینه پهلوها و زیر تنه دارای نقطه نقطه هایی قهوه ای، تارک سیاه، و منقار زرد است(پرهای شاخ مانند خاکستری درخارج از فصل تولید مثل دارد). پرنده ی نر دارای دمگاه و چهره ی صورتی رنگ(در زمستان رنگ صورتی چهره تغییر می کند)است و در کنار بال هایش لکه ی بزرگ صورتی گلی دیده می شود، که در پرواز با رنگ سفید زیر بال ها ترکیب جالبی رابه وجود می آورد. پرنده ی ماده کمرنگ تر با بال های بی رنگ تر ومنقار زرد کمرنگ، درفصل تولید مثل و فاقد رنگ صورتی چهره دیده می شود.صدا: صدای این پرنده در پرواز شبیه «ته چو- چه- لی» یا « چی – روپ- چوریپ » یا شبیه چکاوک درختی «دی – لیت – دی –لیت» شنیده می شود.زیستگاه: این پرنده در مناطق صخره ای و کوهستانی و گاهی دارای پوشش گیاهی بوته ای بالاتر از 2000 متر و در زمستان ها، در ارتفاعات پایین تر ، کشتزارها وعلفزارهای دارای قلوه سنگ به سر برده و داخل بوته ها یا شکاف سنگ ها آشیانه می سازد. درایران، بومی و نسبتا فراوان است.حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیق از وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران