1-رنگین کمان نئون کوتوله

نام علمی: Melanotaenia praecox
نام رایج: رنگین کمان نئون کوتوله
خانواده: ملانوتانیده
زیستگاه: گینه نو ، اندونزی
خلق و خو: صلح جو و آرامدمای مناسب: ۲۴ الی ۲۷
پ-هاش: ۶٫۵ الی ۷٫۵
حداکثر طول: ۶ الی ۷ سانتیمترتوضیحات: یکی از رنگین کمان های رایج بازار میباشد. زندگی گروهی را میپسندند. اکواریوم گیاهی با فضایی باز برای شنا مناسب این گونه از رنگین کمان ها است.
2-رنگین کمان باله نخی /تردفین
نام علمی: Iriatherina werneri
نام رایج: تردفین، رنگین کمان باله نخی (باله ریسمانی)
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
زیستگاه: اندونزی ، گینه نو ، استرالیا
خلق و خو: صلح جو و ارام. قابل نگهداری با اکثر ماهیان گیاه خوار و صلح چو مانند زبرا، گوپی و تترا نئون و گونه های کوچک دیگر……دمای مناسب: ۲۴ الی ۲۸
پ-هاش: ۵٫۸ الی ۶٫۸
حداکثر طول: ۴ الی ۵ سانتیمتر، نرها کمی بزرگتر از ماده ها هستند
توضیحات: یکی از گونه های رایج رنگین کمان در بازار میباشد، زندگی گروهی در اکواریوم های گیاهی را میپسندد، بهتر است انها را در گروه های شش تایی به بالا نگهداری کنید3-رنگین کمان قرمز
نام علمی: Glossolepis incisus
نام رایج: رنگین کمان قرمز
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
زیستگاه: گینه نو ، اندونزی
خلق و خو: صلح جو و ارام. نسبت به سایر رنگین کمان ها کمی جسورتر میباشددمای مناسب: ۲۴ الی ۲۷ درجه سانتیگرادپ-هاش: ۶٫۵ الی
۷٫۵

حداکثر طول: ۱۲ سانتیمتر
توضیحات: از گونه های رایج و زیبای رنگین کمان ها میباشید. زندگی گروهی در اکواریوم های گیاهی + فضای کافی جهت شنا را میپسندند.4-رنگین کمان بوسمانی
نام علمی: Melanotaenia boesemani
نام رایج: رنگین کمان بوسمانی
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
زیستگاه: بخش غربی گینه نو
خلق و خو: صلح جو و ارام. نسبت به سایر رنگین کمان جسورتر میباشد
دمای مناسب: ۲۴ الی ۲۷ درجه سانتیگرادپ-هاش: ۶٫۵ الی ۷٫۵
حداکثر طول: ۱۰ الی ۱۱ سانتیمتر
توضیحات: یکی از گونه های جذاب رنگین کمان ها از نظر رنگ امیزی میباشد، رندگی گروهی در اکواریوم های بزرگ گیاهی را میپسندند.

5-رنگین کمان شرقی /رنگین کمان پر زرق و برق
نام علمی: Melanotaenia splendida splendida
نام رایج: رنگین کمان پر زرق و برق، رنگین کمان شرقی
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
خلق و خو: صلح جو و ارامدمای مناسب: ۲۴ الی ۲۷ درجه سانتیگراد
پ-هاش: ۶ الی ۷٫۵
حداکثر طول: ۸ الی ۱۰ سانتیمتر
توضیحات: از گونه های رایج و زیبای رنگین کمان ها میباشید. زندگی گروهی در اکواریوم های گیاهی + فضای کافی جهت شنا را میپسندند.6-رنگین کمان تبرا
نام علمی: Melanotaenia herbertaxelrodi
نام رایج: رنگین کمان تبرا (دریاچه تبرا)
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
زیستگاه: دریاچه تبرا، قسمت جنوبی گینه نو
خلق و خو: صلح جو و آرامدمای مناسب: ۲۴ الی ۲۷ درجه سانتیگراد
پ-هاش: ۶٫۵ الی ۷٫۵
حداکثر طول: ۱۰ الی ۱۲ سانتیمتر
توضیحات: یکی از گونه های زیبای رنگین کمان ها که زندگی اجتماعی را میپسندند، اکواریوم های گیاه کاری شده با فضای زیادی برای شنا را میپسندند.
7-رنگین کمان چشم ابی خالدار
8-رنگین کمان دم چنگالی
نام علمی: Pseudomugil furcatus نام رایج: رنگین کمان دم چنگالی
خانواده: Pseudomugilidae
زیستگاه: گینه نو
خلق و خو: صلح جو و ارام هستنددمای مناسب: ۲۴ الی ۲۸ درجه سانتیگراد
پ-هاش: ۷ الی ۷٫۵
حداکثر طول: ۵ سانتی متر
توضیحات: بهتر است انها را در گروهای بزرگتر از شش تایی کنار گونه های کوچک و صلح جو نگهداری کنید، اکواریوم های گیاهی برای این ماهی بهترین گزینه ممکن به حساب می اید، زندگی در میانه تا سطح اب را ترجیح میدهند، بهتر است از چند نمونه گیاه رو ابی استفاده شود.9-رنگین کمان استرالیایی

نام علمی: melanotaenia splendida
نام رایج: رنگین کمان استرالیایی
خانواده: ملانوتانیده (Melanotaeniidae)
زیستگاه: استرالیا
خلق و خو: صلح جو و ارام هستند دمای مناسب: ۲۲ الی ۲۸ درجه سانتیگراد
پ-هاش: ۶٫۵ الی ۸
حداکثر طول: ۱۰ سانتیمتر
توضیحات: یکی از گونه های زیبای رنگین کمان ها که زندگی اجتماعی را میپسندند، اکواریوم های گیاه کاری شده با فضای زیادی برای شنا را میپسندند.