اسم علمی: Aspidistra elatior
مقاومترین گیاه آپارتمانی و قابل سازش با شرایط آپارتمان است به طوری که گیاه فولادی نام گرفته برگهایی بلند و کشیده شبیه برگ ذرت و الیاف مقاوم و برنگ سبز تیره است و مستقیما از ساقه های زیر زمینی خارج شده واریته ابلق با برگهایی به رنگ سبز و کرم نیز موجود است اما مقاومت کمتری نسبت به برگ سبز دارد دارای گلهایی بنفش و گود در خاک گلدان است که جنبه ی زینتی نداردنیازها

نور:در محيط نيم سايه، نيم آفتاب بهتر رشد مي كند و نور كامل آفتاب باعث ايجاد لكه هاي سوخته در برگ هاي آن مي شود. در تابستان نياز به غبارپاشي دارد تا سرسبز و با طراوت جلوه كند.

دما:بهترین دجه حرارت مناسب برای آن دمای اتاق است

آبیاری:در زمستان آبیاری هفته ای یکبار و در تابستان هفته ای دوبار

رطوبت:در زمستان غبار پاشی لازم نیست ولی در تابستان جهت تامین رطوبت هفته ای یکبار غبار پاشی شود

تغذیه:در بهار و تابستان هر ماه یکبار با کود مایع یا جامد مخصوص گیاهان زینتی گلدان را تغذیه مصنوعی نمیایید واریته های ابل بهتر است تغذیه نشوند

خاک منسب :خاک لیمونی برای نژاد برگ سبز و کمپوست بدون کود بای واریته ابلغ تو صیه میشود

تکثیر: تقسیم ساقه های زیر زمینی در بهار موقع تعویض گلدان قسمتهایی از گیاه را که شامل دو برگ یا بیشتر می باشد با چاقوی تیز، از گیاه مادری جدا کنید. هر قسمت را به تنهایی در گلدانی با قطر دهانه ۹ تا ۱۱ سانتیمتر، حاوی کمپوست گلدانی با پایه پیت بکارید. البته برای به دست آوردن گیاهی مناسبتر، می توانید هر ۲ یا ۳ قلمه را در یک گلدان قرار دهید. دما را حدود ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و خاک را به ویژه در هفته های اول تکثیر مرطوب نگه دارید، تا سرعت ریشه دهی افزایش یابد.

تعویض گلدان: ریشه ها دوست ندارند در هم بروند هر 3-4 سال یکبار گلدان را با یک گلدان بزرگتر تعویض نمایی

منبع :گلهای آپارتمانی و شاخه بریدنی تالیف مهندس داریوش شیراوند و مهندس فروزان رستمی