جی بی ال اودینول - JBL Oodinol
ضد انگل Oodinium
ماهی آکواریومی تحت انگل Oodinium نمای مخملی سفید ، زرد یا مایل به قهوهای یاخرمایی در پوششی از پوست ( "مخمل")نشان از عفونت انگل است. اگر آبشش ها آلوده شده باشد ، تنفس سریع تر می شود و ساییدن ماهی به اشیا درون اکواریوم نشانه های Oodinol انگلی هستش.
JBL Oodinol موثر بر علیه dinoflagellates گروه oodinium با افزایش محتوای مس به ازا 0.3 میلی گرم /لیتر.
کنترل و تنظیم دوز صحیح با استفاده از تست JBL مس
مقابله با میکروبهای oodinium در آب شیرین و آب شور.
برای بی مهره دارنی مثل لابستر هرگز استفاده نشود.
طرزاستفاده و مقدار مصرف
در اب شور:1 قطره برای 1 لیتر آب را در فواصل 24 ساعته در سه روز متوالی. پس از درمان حداقل 30 ٪ از آب باید تعویض شود.
در آب شیرین:1 قطره برای 2 لیتر آب است.
توجه داشته باشید
در آب شور درمان را در تانک قرنطینه جداگانه بدون هیچ گونه تجهیزات قویا توصیه می شود.
اگر میخواهید دوره درمان را تکرار کنید 50 ٪ ازآب را سیفون کنید.
در آب شیرین تاریک کردن محیط در مدت 3 الی 4 روز میتوانددر درمان موثر باشد.
دوز باید با توجه به سختی کربنات در آکواریوم مصرف شود. : در سختی زیر 4dch از 75درصد دوز مصرفی در سختی بالای 15dkh: 150% دوز مصرفی.
ترکیبات:در 100 میلی لیتر حاوی :
100ml contain: Cuprum (II) sulfuricum 5 H2O 1,5 g citric acid monohydrate 0,150 g Methylthioninium
chloride 0,004 g aqua purif
این دارو مصرف انسانی ندارد.
دور از دسترس اطفال.