جی بی ال اکتول فلوید - JBL Ektol fluid
JBL Ektol fluid ماده ضد عفونی کننده موثر در برابر بیماری های باکتریایی و انگلی در ماهیان آکواریومی است.
JBL Ektol fluid در برابر باکتری هایی که عامل بیماری های مانند finrot ، زخم ها، قارچها ی دهان ، برامدگی چشم ها و ورم در ناحیه شکم می شود مبارزه می کند.
JBL Ektol fluid همچنین در موارد ی که در آن رفتار ماهی نشان دهنده مراحل اولیه بیماری (به عنوان مثال چسبندگی باله ها ، ساییدنماهی به اشیا داخل اکواریوم) است که هنوز نمی توان تشخیصداد سودمند است.
و همچنین
از عفونت های ثانویه بعد از معالجه در برابر ectoparasites مانند ichthyophthirius ، oodinum و یا با عث عفونت های قارچی می شود جلوگیری می کند.
مقدار مصرف :. 100 میلی لیتر برای 400 لیتر آب آکواریوم کافی است.