JBL Punktol


کنترل سفیدک و انگل های خارجی دیگر.
افزایش اثربخشی توسط JBL Ektol Cristal ، که باعث رهایی ماهی از انگل ها می شود.
بی مهره گان نسبت به دارو حساس هستند و از این دارو برای آنها استفاده نکنید.

تجویز دارو برای ماهی های آکواریوم برای درمان کردن انگل های تک سلولی پوست در آب شیرین عبارتند از : Ichthyophthirius ، Ichthyobodo (Costia) ، Heteropolaria ، Chilodonella
Tetrahymena ، Trichodina ، Glossatella
در آب شور : Cryptocarion ، Brooklynella ، Uronema

علائم:
نقطه های سفید پوست ، باله و آبشش ماهی ناشی از Ichthyophthirius در ماهی های آب شیرین مشخص هستند. در آب شور Cryptocarion توسط این بیماری ایجاد می شود. لکه های کوچکتر و مشکل تر از آب شیرین تشخیص داد.
نمای مخملی ، لاغری ، پوشش پوست به رنگ آبی سفید در ماهی های آب شیرین نشان از عفونت با لوبیا شکل پوست blemisher Costia (Ichthyobodo). پوشش سفید در منطقه دهان ، در اغلب گورامی پس از صدمه و یا پیش از وقوع عفونت ، ناشی از bell animalcule, Heteropolaria colisarum است .

علائم زیر همچنین می توان در صورت عفونت با انگل های ذکر شده در بالا و دیگر انگل ها ایجاد شود : تنفس سریع ، مالش مختصر در اشیاء مشاهده می شود ، باله چسبنده ، کاهش حرکت ، بی تفاوتی ، رنگ تیره ، افزایش تولیدموکوس.

توجه :
در دراز مدت ممکن است صدمه به مرجانها و بی مهرگان دیگر در آب شور اتفاق بیافتد. بنابراین باید به طور جداگانه در تانک قرنطینه درمان شوند. عدم تحمل دارو توسط بی مهرگان در آب شیرین (میگو ، رده سخت پوستان و غیره). آنها باید قبل از درمان حذف شود. ماهی بدون فلس (loaches و گربه ماهی) و ماهی ضعیف نسبت به دارو حساسیت دارند

طرز استفاده:

قبل از استفاده برای درمان ، برداشتن هر گونه کربن فعال از فیلتر ، خاموش کردنUV و CO2 سیستم ، و در آب شور ، خاموش کردن skimmers and ozonisers .

دوز مصرفی:
هر یک میل برای 10 لیتر مناسب میباشد که برای اندازه گیری از در پوش استفاده کنید.
دوز کامل را در سومین و پنجمین روز تکرار شود .
قبل از تکرار دوز ، 30 -- 50 ٪ از آب باید تعویض کنید.
افزایش درجه حرارت آب تا 30 درجه سانتیگراد اثربخشی درمان ،را بهبود می بخشد.

توجه داشته باشید :
در طول درمانCryptocarion باید برای حداقل 15 روز درمان می شود . Costia نیاز به درمان در طی یک دوره حداقل 7 روز در شیوه ای مشابه دارد. در مورد Ichthyophthirius و انگل های دیگر ، بهبود بلافاصله پس از دوز اول یا دوم معمولا درمان و یا بازیابی شود.

واکنش با آماده سازی های دیگر :
اگر یک دوز از نیمی از JBL cristal Ektol با دوز اولیه Punktol داده شود در درمان موثرتر است.
استفاده از داروهای دیگر در همان زمان ، به ویژه JBL Fungol ، می تواند اثرات جانبی ناخواسته و غیر قابل پیش بینی اثرات باعث می شود بنابراین باید اجتناب شود.

پس از درمان :
آب را از طریق کربن فعال (JBL Carbomec activ) به مدت 24 ساعت فیلتر شود. به عنوان پیگیری اقدامات ، باید هر روز برای یک هفته به منظور تقویت سیستم ایمنی بدن ماهی ها و بهبود درمان صدمات ناشی از انگل JBL Acclimol داده شود .

100 میلی لیتر
حاوی:
Malachite green oxalate 70 mg; brilliant green 0.35 mg; aqua purif. ad 100 ml Symptoms

هشدار ایمنی :

دور از دسترس اطفال باشد.
این دارو درمان انسانی ندارد.
به تاریخ انقضا توجه شود.