JBL Fungol
ضد عفونت قارچی و تکثير قارچ ها
به منظور حذف تارهاي قارچ ،با ترکیب JBL Ektol Cristal استفاده شود.
رشته هاي قارچي در غشاء پوستي ماهي نفوذ ميکنند بخش قابل رويت قارچ Fungol هستش ، JBL Ektol Cristal بر عليه اين رشته هاي قارچي مبارزه مي کند وغشاء پوستي ماهي را ترميم ميکند.
نشانه ها
بصورت عفونت هاي سفيد رنگ پنبه اي شکل در قسمت خارجي پوست ماهي ديده مي شود

مقدار مصرف
هر 10 ميلي ليتر براي 40 ليتر آب استفاده ميشه.

بعد از 1الي 2روز عفونت هاي قارچي بهبود و ناپديد مي شود. اگر احتياج به تکرار دوز باشد در روزهاي سوم و پنجم با هر بار 50 درصد سيفون اب انجام شود.
اگر در اکواريوم از کود هاي گياهي استفاده مي کنيد آب اکواريوم را 75 درصد سيفون کنيد و سپس از دارو استفاده کنید.در طول درمان از uv و کربن اکتيو و هر گونه فيلترهاي جاذب و شفاف کننده استفاده نشود.

نکات مفيد
پس از درمان با دوز دو برابر JBL Biotopol در تسريع بهبودي صدمات پوست و بازيابي غشاء مخاطي سالم استفاده شود.

موادتشکيل دهنده
N,N-dimethyl-4 (-p-dimethylamino)-diphenylmethylene)-2,5-cyclohexadienylidenammoniumchloride 20 mg Tris-(4-dimethylaminophenyl)-carboniumchloride 4 mg purified water ad 100 ml
موثر برای مبارزه با بیمای های قارچی ناشی از قارچ های خانواده saprolegniaceae

این دارو مصرف انسانی ندارد.
دور از دسترس اطفال باشد.
بعد از تاريخ انقضاي استفاده نکنيد!
100 ميلي ليتر براي 400 لیتر آب آکواريوم.