جراح قهوه ای:سطح نگهداری:متوسط
رفتار:در مقابل سایر گونه ها به جز جراح ماهیان ارام است
حداکثر طول بدنی:30 سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم:300 لیتر
رژیم غذایی:گیاه خوار
سازگاری با ریف:بله
خانواده:Acanthuridae
بومی:مناطق مرکزی و جنوبی اقیانوس ارام
شرایط اب:72-78° F; dKH 8-12, sg 1.020-1.025; pH 8.1-8.4
این ماهی از گونه زبرا سوماها( Zebramosa)است .این ماهی سازگاری خوبی با محیط اکواریومی پیدا میکند به خصوص اکواریوم های بزرگ و پر از صخره و سنگ و محیط مرجانی.
این ماهی به خاطر کمک به کاهش جبکهای مزاحم اکواریوم نیز محبوبیت دارد.
این گونه به خصوص با سایر زبراسوماها مانند جراح زرد و دم زرد درگیری شدید خواهد داشت اما با سایر گونه های جراح مانند جراح رگال و ناسو میتوان ان را نگهداری کرد.
رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی از گیاهان سبب افزایش قدرت سیستم دفاعی و کاهش پرخاشگری ان خواهد شد.میتوان از اسپرولینا و گیاهان اب شور و جلبکهای سبز و قهوه ای جهت تغذیه اش سود برد.
حداقل سه بار در هفته باید با غذاهای گیاهی تغذیه شود .استفاده از سایر غذاهای اماده و ویتامین نیز مفید است.