با سلام ميخواستم بدونم اگه خرگوشو در گوشه اياز اتاق نگهداري كنيم وهمه ي موارد بهداشتي رو رعايت كنيم بازهم به ما بيماري منتقل ميشود؟