تابرنیل آد3ای TABERNIL AD3E



ترکیب:

ویتامین A 500 واحد بین المللی
ویتامین D3 800 واحد بین المللی
ویتامین E 5/2 میلی گرم ( آلفا- توکوفرول)
اکسپیان C.S.P 1 میلی لیتر








ویژگیها
:

یکی از مهمترین اثرات ویتامین E تاثیر بر روی آدنوهیپوفیز و گنادها می باشد.

کمبود ویتامین E موجب دژنراسیون اسپرم ، کاهش غریزه جنسی ، تحلیل عضلانی و عدم ذخیره سازی ( نگهداری ) تخم ها می گردد .

ویتامین A باعث افزایش باروری و ویتامین D3 متابولیسم کلسیم و فسفر را تنظیم می کند .



کاربرد
:

توصیه می گردد که برای آماده سازی پرندگان مولد ، قبل و در هنگام دوره تولید مثل برای جلوگیری و یا تصحیح کمبودهای ناشی از نقصان ویتامین A و D3 وE که بویژه منجر به اختلالات تولید مثلی می گردد استفاده شود .



گونه های هدف
:

قناری ، انواع نژادهای طوطی ، مرغ عشق ، فنچ ، مرغ مینا و سایر پرندگان زینتی .



میزان و نحوه مصرف
:

تابرنیل AD3E می بایست در مقادیر زیر به آب آشامیدنی افزوده شود: 4 میلی لیتر در 1 لیتر آب آشامیدنی یعنی 4 قطره در 40 میلی لیتر آب آشامیدنی.

نحوه مصرف 20 روز پیش از جفت گیری وادامه آن تا انتهای زمان تخمگذاری ، به اینصورت که 5 روز مصرف گردد و 10 روز قطع گردد و مجددا" 5 روز مصرف گردد .



بسته بندی
: قطره 100 میلی لیتری .