آنفلوانزای سگی و پاسخی بر ابهامات مربوطه


این سویه از ویروس آنفلوانزا به نام H3N8 شناخته شده که به احتمال فراوان منشاء آن از اسب ها بوده و در سگ ها دچار آداپتاسیون گشته است. این بیماری برای اولین بار در سگ های نژاد Grey hound مسابقه ای تشخیص داده شد و هم اکنون در بین جمعیت سگ ها انتشار یافته است.
سگ ها در مقابل این بیماری ایمنی طبیعی نداشته و به همین دلیل شیوع آن در محیط نگهداری سگ ها به سرعت اتفاق می افتد به خصوص در محل هایی که سگ ها دسته جمعی نگه داری می شوند.
دامپزشکان باید توجه داشته باشند که آنفلوانزای سگی می تواند با بیماری سرفه سگ دانی ( Kennel cough ) که علائمی همچون تب بالای 39 درجه < آب ریزش بینی را دارد تداخل نماید. درصد کمی از سگ ها کمتر از ( 10% ) دچار برونکوپنومونی گسترده شده و نیازمند درمان با داروهای آنتی بیوتیک می شوند.
این نوع آنفلوانزا می تواند باعث یک عفونت واگیر دستگاه تنفسی در همه سگ ها و بدون توجه به نژاد و سن آن ها گردد.


آیا این یک بیماری جدیدی است؟

بله زمانی که این بیماری به تنهایی در جمعیت سگ ها شناسایی گردید، دارای خصوصیات ژنتیکی مشابه با ویروس آنفلوانزای اسبی بود. از آن جائی که این یک ویروس جدید برای سگ ها بوده، سگ ها نسبت به آن هیچ نوع ایمنیتی نداشتند.


منشا این ویروس از کجاست؟

منشاء اصلی این ویروس ناشناس است اما شباهت های ژنتیکی آن با ویروس آنفلوانزای اسبی مشاهده شده است.


آیا آنفلوانزای سگی در حقیقت همان سرفه سگ دانی است؟
خیر، شایع ترین علت بیماری سرفه سگ دانی توسط باکتری برودوتلا برونشی سپتیکا ایجاد می گردد. آنفلوانزای سگی توسط ویروس آنفلوانزا ایجاد می گردد.


آیا این بیماری به آسانی بین سگ ها منتقل می گردد؟

بله این چنین به نظر می رسد که این ویروس از سگ ها به یکدیگر ( سگ به سگ ) به آسانی منتقل می گردد. ده روز بعد از شروع علایم ، ویروس می تواند از ترشحات آلوده جداسازی گردد.


علائم این بیماری چیست؟
به نظر می رسد که هشتاد درصد از سگ های مبتلا دارای یک بیماری خفیف با علائمی همچون سرفه ، تب با درجه کم و آب ریزش بینی باشند اما
درصد بسیار کمی هم دچار بیماری شدید و گسترده می شوند که علایم آن عبارتند از:
پنومونی و تب بالا
آن عده ی اندکی از سگ ها که دچار حالت شدید و گسترده پنومونی و یا سایر علائم بالینی می شوند احتمال دارد که از این بیماری تلف گردند. سگ های مبتلا به آنفلوانزای سگی دارای عالئم بالینی بسیار شبیه بیماری سرفه سگ دانی هستند.
معمول ترین علامت بیماری ، سرفه به مدت 10-21 روز است که بیشتر از بیماری سرفه سگ دانی است. سگ های بیمار نیازمند بستری شدن و درمان حمایتی هستند. اگر که درمان در مراحل بیماری صورت گیرد. میزان کشندگی بیماری بسیار پایین خواهد آمد.


آیا این ویروس باعث بیماری در انسان و یا سایر حیوانات نیز می گردد؟
خیر ، فعلا انتقال ویروس آنفلوانزای سگی از سگ به انسان و یا سایر گونه های حیوانی نشان داده نشده است.


آیا این بیماری مشابه آنفلوانزای مرغی است؟
خیر، این ویروس بسیار متفاوت از ویروس آنفلوانزای پرندگان است که فرم حاد آن برای پرندگان و انسان می تواند کشنده باشد.
اگر که سگی به این بیماری مبتلا گشت اقدامات ما باید چگونه باشد؟
اگر حیوان دارای بیماری تنفسی شدید با علائم قابل مقایسه با آفلوانزا است باید حداقل ده روز بعد از ظهور علائم بیماری از سایر حیوانات به صورت جداگانه نگهداری شود. دامپزشک در این مرحله می تواند برای گرفتن آزمایشات مخصوص اقدام کند. بعد از دست زدن به حیوان بیمار حتما دستان خود را بشویید.

تایید تشخیص آنفلوانزای سگی نیازمند تست های ازمایشگاهی است.


دکتر بابک سید پورمند
گردآوری: hsoonheb