سلیم طوقی


نام انگلیسی : Ringed Plover

نام فرانسوی : Grand gravelot

نام علمی (لاتین) : Charadrius hiaticula

چطور پیدایش کنیم :


19 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است ساحلی ، کوچک و فعال با بدنی فربه که طوق سینه*ای پهن و سیاه و پاهای نارنجی رنگ دارد ( غالبا پاها به علت آلودگی به گل سیاه*رنگ به نظر می رسد ) پرنده*ای است پرتحرک و دویدنش توام با توقف*های کوتاه است که در این حالت برای برداشتن غذا سر و بدن خود را بطرز خاصی خم می کند . سطح پشتی آن به رنگ قهوه*ای روشن و دور گردنش سفید است ، نوار چشمی سیاه و پیشانی سفید و برجسته*ای دارد ، منقارش نارنجی و نوک آن سیاه است ، نوار بالی سفید آن در پرواز مشخص می باشد . پرنده نابالغ در سطح پشتی به رنگ قهوه*ای با طرح فلس مانند است ، نشانه*های سیاهرنگ سر را ندارد و طوق سینه*ای آن به رنگ قهوه*ای مایل به سیاه و ناقص می باشد ( مانند سلیم کوچک )

پاهایش تقریبا زرد و نوک دمش سفید است . پرواز سلیم طوقی سریع است و منظم بال می زند .زیستگاه :


در سواحل شنی و گلی ، آبهای داخل خشکی و گاهی نیز در زمین*های باتلاقی دیده می شود . !پراکندگی :


سلیم طوقی پرنده ای*ست که زمستان*ها در سواحل جنوب از پراکندگی فراوانی برخوردار است و گاهی به صورت مهاجر عبوری در همه*جای ایران دیده می شود . !
منبع: وبسایت پرندگان ایران