عقاب تالابی- عقاب خاادار بزرگ

نام انگلیسی : Spotted Eagle

نام فرانسوی : Aigle criard

نام علمی (لاتین) : Aquila clanga
چطور پیدایش کنیم :


65 تا 72 سانتی*متر ؛ عقاب تالابی بالغ به رنگ قهوه*ای زرشکی خیلی پرنگ*تر ولی در سطح شکمی کمرنگ*تر و اغلب در پوشپرهای روی دمش اندکی سفیدی دارد . در هنگام بالباز اوج*گیری لبه جلوئی بال*هایش مستقیم است ( نه جلو آمده ) و در هنگام بالبازروی بال*ها را از ناحیه خم بال ، به سمت پایین کج می کند . در فاصله نسبتا نزدیک ، هفت شاهپر نخستین بال را می توان به*طور واضح دید ، بر خلاف عقاب جنگلی که فقط شش شاهپر آن دیده می شود . دمش نسبتا کوتاه و تا اندازه*ای گرد است . سر کوچک و منقار کوچک آن با گردن باریکش حد مشخصی نشان می دهد . بالهایش به*طور نسبی پهن*تر از بال*های عقاب طلائی است . پرنده نابالغ لکه های بزرگ سفید و مشخصی در سطح پشتی دارد و سفیدی قاعده دم یه شکل ( V ) کاملا پیداست . در پرواز دو نوار کمرنگ بر روی بالهایش دیده می شود . حرکات عقاب تالابی کند است .!
زیستگاه :


پرنده*ای است درخت*دوست و معمولا نزدیک دریاچه*ها ، رودخانه*ها و مرداب ها دیده می شود . روی درخت*ها یا بوته*های جنگل آشیانه می سازد .!
پراکندگی :


عقاب تالابی از پرندگان بومی ایران و در گذشته در فصل زمستان* نسبتا فراوان بوده است ، البته به تعداد کم در ایران زادوولد می کند اما این پرنده از جمله پرندگان کمیاب ایرانی*ست که به*طور اتفاقی در بلوچستان دیده شده است .!

منبع: وبسایت پرندگان ایران