در همايش "جنگل ابر و توسعه پايدار"اعلام شد:
ایران،مقام اول فرسایش خاک در جهان
ایرن:افزایش روند فرسایش خاک در ایران باعث شده است که هم اکنون ایران در صدر فهرست جهانی این بلای زیست محیطی قرار داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ما،دکتر پیمان یوسفی آذر،مدیرکل سابق جنگل های غیر شمال سازمان جنگل ها و مراتع کشور،دیروز در همایش "جنگل ابر و توسعه پایدار"افزود:"در حالی که برآورد شده ارزش تولید اکسیژن هر درخت در سال حدود شش میلیون دلار است،تساهل در حفاظت جنگل های ایران پذیرفتنی نیست."
در این همایش همچنین دکتر کهرم،استاد سرشناس محیط زیست نیز در عباراتی تأثر برانگیز اشاره کرد که زمانی حرف از نابودی گونه ها بود ،حالا داریم کم کم نگران خود زیستگاه ها می شویم که در حال نابودی اند.
در این همایش همچنین محمد درویش درباره "تنوع زیستی جنگل ابر"وناصر کرمی درباره "توسعه اقتصاد محلی در منطقه ابر،تهدید یا فرصت؟"سخنرانی کردند.