مدیرانجمن دیده بان کوهستان گفت: در شرایطی که تصرف های انسانی، راه را بر دسترسی زمستانی حیوانات کوهزی به نقاط گرمتر مانند دشتها بسته است وظیفهی اخلاقی ما است که این مخلوقات زیبا را در حمایت خود بگیریم.

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به مردم توصیه کرد: از شکار و هرگونه آزار حیواناتی که به کوهپایه ها و اطراف مناطق مسکونی نزدیک می شوند، خودداری کرده و با شکارچیان غیر مجاز برخورد کنند.
به گفته وی، مردم حتی اگر استثناً با حیوان خطرناکی برخورد کنند با کمی تدبیر می توانند آن را دور کنند یا خودشان از آن دور شوند.
محمدی اظهار داشت: بایستی به دیگران آموزش دهیم تا با حیات وحش رفتار مهربانانه داشته باشند زیرا در زمستان، پرندگان مهاجر به مهمانی سرزمین ما می آیند و بسیاری از پستانداران باردار هستند.
وی افزود: باید در حد توان خود به تغذیه ی حیوانات کمک کنیم؛ ریختن دانه برای پرندگان و پخش علوفه برای علف خواران می تواند بخشی از این کمک ها باشد البته بدیهی است که کارهای حمایتی ما نباید سبب بدعادت شدن یا تغییر الگوی طبیعی تغذیه ی جانوران شود؛ برای اجرای اصولی این گونه برنامه ها بهتر است با اداره ها و پاسگاه های سازمان حفاظت محیط زیست تماس گرفت.
به اعتقاد مدیر انجمن دیده بان کوهستان جذب کمک مالی از گروههای کوه نوردی، کارخانهها و سازمانهای بزرگ و دیگر ارگانها برای تهیه ی علوفه و دانه و اجرای برنامه های خانوادگی برای پخش آنها می تواند یکی از هدف های ورزشی و گردشی طبیعت دوستان در فصل زمستان باشد.
محمدی تصریح کرد: دشواری تغذیه در محیط های طبیعی، محدود به روزهای برفی نیست و تا رویش گیاهان در بهار و البته در شرایط خشکسالی های تابستانی هم چنین مشکلی وجود خواهد داشت بنابراین تلاش برای حفظ زیستگاههای طبیعی، بهترین راه برای حفاظت حیات وحش است