بنابراعلام پلیس فیلیپین، ۱۶۰۰ مارمولک در یک ساختمان نیمه کاره واقع در جنوب این کشور کشف شد. به گفته پلیس فیلیپین قرار بود که این مارمولکها به دیگر کشورهای آسیایی قاچاق شود.
به گفته مقامات فیلیپینی از این مارمولکها برای ساخت داروهای سنتی برای درمان بیماریهای آسم، سرطان، ایدز و سل در کشورهایی از قبیل چین، مالزی و کرهجنوبی استفاده می شود.
به گفته مقامات فیلیپینی هر ۳۰۰ گرم مارمولک، دست کم به مبلغ یکهزار و ۱۶۰ دلار فروخته میشود.
مقامات فیلیپینی قاچاق خزندگانی مثل مارمولک را ممنوع کردهاند و قاچاقچیانی که این مارمولکها را در این ساختمان نگهداری میکردند، تحت پیگرد قرار داده است