راندمان پایین آبیاری،عامل وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه
ایرن:معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در چهارمین نشست شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه گفت: راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی یکی از عوامل موثر و تشدید کننده وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه است.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،چهارمین نشست شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه به منظور بحث و بررسی پیرامون آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و اقدامات انجام یافته توسط دستگاههای اجرایی،درسالن جلسات معاونت عمرانی استانداری آذربایجان غربی برگزار شد.
در این جلسه معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی، بر لزوم مدیریت بهینه منابع آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را جهت احیای دریاچه ارومیه تاکید و به مصرف بالای آب و پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی را یکی از عوامل موثر و تشدید کننده وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه عنوان کرد.
معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در ادامه گفت: جهاد کشاورزی استان باید علاوه بر کارهای ترویجی و سرعت دهی به برنامه های آبیاری مدرن، از توسعه کشت محصولات زراعی با نیاز آبی بالا نیزجلوگیری به عمل آورد.
در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی از اقدامات انجام یافته و برنامه های در دست اجرا برای اعضا ارائه نمودند.
بر اساس این گزارش در این جلسه مقرر شد سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان غربی برنامه های توسعه آبیاری تحت فشار خود در سطح حوضه آبخیز دریاچه ارومیه را برای سال 1391پیش بینی و برای اجرایی کردن آن برنامه ریزی نماید.
همچنین موضوع افزایش سهم دولت در تامین اعتبار برای تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری مدرن، از 85 درصد به 100 درصد برای اراضی خرده مالکی با مساحت کمتر از 10هکتار، بررسی شود.