در مسابقات اسب دوانی، از شلاق هایی استفاده می شود که توسط انجمن سلطنتی جلوگیری از آزار حیوانات (RSPCA) زجرآور اعلام شده است. تا کنون هیچ گروهی در ایران به این مساله توجهی نداشته است. به گزارش مهر هفته ششم کورس اسبدوانی پاییزه گنبد کاووس عصر جمعه با شرکت چابکسواران استانی و کشوری برگزار شد.

عکس: مهر/ ابوطالب ندری