نام علمی : mesalina watsonana

نام انگلیسی: persian long tailed lizard
نام فارسی: سوسمار دم دراز ایرانی


مشخصات: سپر پس سری وجود دارد ودر تماس با سپر آهیانه ای میانی یا توسط یک سپر کوچک از آن جدا شده است . فلس هاس بزرگ .وشفاف پلک پایین با حاشیه سیاه . پلاک های شکمی در 10 ( بندرت 8 ) ردیف طولی مستقیم . یقه کامل یا تقربا کامل .

رنگ آمیزی : سطح فوقانی بدن زیتونی یا مایل به خاکستری . ناحیه پشتی با ردیف های طولی از نقاط کوچک سفید حاشیه دار یا توأم بانقاط سیاه ؛ نقاط سفید کوچک یا حاشیه سیاه روی پهلو ها . اغلب نوار جانبی پشتی در امتداد چشم؛ اندام های حرکتی مرمری سیاه و سفید . خطی سیاه روی قسمت عقبی ران ، ناحیه شکمی مایل به سفید . برخی نمونه ها در بعضی از نواحی در ناحیه گلو و قفسه سینه زرد کمرنگ .

زیستگاه : واحه بیابانی ، نیمه بیابانی ، مدیترانه ای و معتدل ، زمین های رسوبی ، شنزارها یا ماسه زارها ، ریگزارها ، امتداد نهر ها ، در دشت ها ، دره ها ، کوهپایه ها و دامنه ها دارای سنگ های رسی با پوشش گیاهی استپی یا بو ته ای اندک و یا درخت های پراکنده و نیز زمین های کشاورزی و باغ ها .

عادات و رفتار : روز فعالند در لابلای سنگ ها چیده شده . زیر شاخ و برگ ها و سنگ ها ، در حفره ها و غیره مخفی می شوند . از بندپایان مختلف نظیر راست بالان ، قاببالان ، مورچه ها ، لار مورچه ها و عنکبوت ها تغذیه می کنند . زمان تخمگذاری با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در موقعیت های جغرافی گوناگون متفاوت است .

پراکندگی جهانی: ایران، ترکمنستان، افغانستان ، پاکستان.

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 56 میلیمتر دم 114 میلیمتر

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از پاکستان, سند, بین کراچی و سوکور می باشد.منبع:irandeserts