نام علمی : lacerta strigata

نام انگلیسی: caspian green lizard
نام فارسی: سوسمار سبز خزری


مشخصات؛ پلک زیرین بدون سپرهای شفاف؛ صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی؛ پلاک های شکمی متوازی الاضلاع با شکاف هایی بین ردیف های طولی , حاشیه های عقبی و پهلویی بسیار واضح نیمه نیمه روی هم و در 6(بندرت8) ردیف طولی قرار گرفته اند؛ 37 تا 49 فلس پشتی در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت؛ 17 تا 21 منفذ رانی؛ ردیف منافذ رانی تا زانو می رسند؛ معمولا کمتر از 20 فلس گوشی؛ پنجمین سپر چانه ای همیشه بخوبی رشد کرده ا ست. یقه کاملا اره ای شکل؛ معمولا 2 فلس عقب بینی؛ 25 تا 29 صفحه زیر انگشت چهارم.

رنگ آمیزی؛ جوان ها قهوه ای زیتونی روشن؛ با خطی روشن از ناحیه فوق آرواره ای تا اندام های حرکتی عقبی, و همچنین با خط های روشن میانی پشتی و جانبی پشتی(در کل 5 نوار روی بدن) بالغها بدون خط یا خال های روشن؛ ناحیه پشتی سبز؛ یکدست با خال های سیاه؛ در جمعیت های نواحی پست زیر کناره های سر, گلو,گردن و پهلوهای بدن آبی؛ اندام های حرکتی عقبی و دم(اغلب ناحیه خارجی) روشن تا قهوه ای خاکستری؛ 3 خط روی بدن ؛ ناحیه پشتی با نقاط کوچک و ریز سیاه؛ نرهای بالغ در نواحی کوهستانی روی چانه, گلو و کناره های گردن آبی.

زیستگاه: نواحی خزری و مدیترانه ای , تپه های ماسه ای و شنزارهای سواحل دریا, مرداب و یا رودخانه ها, با پوشش گیاهی استپی, اغلب بوته ای .

عادات و رفتار: روز فعال اند, مخصوصا در اواسط روز؛ در لابلای بوته ها, چمنزارها فعالیت می کنند؛ زیر بوته ها, سنگ ها, لابلای توده سنگ ها, حفره ها و شکاف ها مخفی می شوند, بعضی اوقات لانه هایی را درون ماسه ها به عمق 40 تا 60 سانتیمتر حفر می کنند؛ در موقع احساس خطر به سرعت می دوند و در میان گیاهان پنهان می شوند؛ از بندپایان مختلف نظیر راست بالان ,بال پولکی ها, قاب بالها, گوشخیزک ها, عنکبوت ها, هزار پایان و نیز نرمتنان تغذیه می کنند؛ از اردیبهست تا تیر ماه جفتگیری می کنند و 6 تا 11 تخم در ماه های خرداد تا مردادماه می گذارند؛ اغلب ماده ها در سال 2 بار تخمگذاری می کنند؛ تخم ها پس از 6 هفته باز می شوند؛ سوسمارهای جوان در 22 تا 23 ماهگی بالغ و قادر به جفتگیری می شوند.

پراکندگی جهانی : ترکمنستان, ایران, ارمنستان تا جنوب غربی روسیه , ترکیه

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 102 میلیمتر دم 202 میلیمتر

ملاحظات : این گونه در ایران از پایین تر از سطح دریا تا ارتفاع حدود 1800 متری یافت شده است. محل نمونه تیپیک از روسیه, کراسنووودسک, واقع در شمال قفقاز می باشد.منبع:irandeserts