هنوز درسطح این استان پهناور زیست گاههای با ارزشی وجود دارد که حاصل آن باعث شد تا ۱۵ درصد مساحت استان اصفهان قابلیت حفاظت را بدست آورد
ایلنا – کاشان: به منظور آشناسازی اقشار مختلف جامعه اعم از دانشگاهیان و مسئوولان با موضوع انقراض گونهها و تهدید تنوع زیستی اولین سمینار گربه سانان بیابان مرکزی ایران در دانشگاه پیام نور مرکز آران وبیدگل برگزارشد.

به گزارش خبرنگار ايلنا،دراین مراسم مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ضمن تسلیت فرارسیدن محرم الحرام وتقدیر وتشکر از برگزارکنندگان این سمینار با اشاره به اینکه نباید به خاطر ایجاد یک پروژه یک منطقه حفاظت شده محیط زیست از بین برود، تصریح کرد: با توجه به اینکه استان اصفهان یکی ازاستانهای شاخص در تنوع زیست محیطی درسطح کشور است تلاش همه مسئولین آحاد مردم را میطلبد تا این داشتهای را که داریم حفظ گردد.

«لاهیجانزاده» با بیان اینکه در جنوبیترین نقطه این استان دنا را با تنوع زیست محیطی داریم که بیش از یک هزار وصد گونه درآن عرصه شناسایی شده است، گفت: حوزه زاگرس ومناطق دیگر استان مشرف به شرق اصفهان وحاشیه کویری استان یعنی کویرآران وبیدگل که تنوع گونههای گربه ساران درآن وجود دارد خود موید این واقعیت است.

وی با اشاره به اینکه درسال ۴۶ فقط ۳ منطقه حفاظت شده را درسطح استان اصفهان داشتیم اظهارداشت: با کارمطالعاتی منسجمی که ابتدای سال ۸۶ دراین زمینه انجام دادهایم به این نتیجه رسیدیم که هنوز درسطح این استان پهناور زیست گاههای با ارزشی وجود دارد که حاصل آن باعث شد تا ۱۵ درصد مساحت استان اصفهان قابلیت حفاظت را بدست آورد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه در بهمن ماه ۸۶ توانستیم منطقه کرکس را در آخرین جلسه شورای عالی محیط زیست کشور بعد از ۴۰ سال به مناطق حفاظت محیط زیست استان اصفهان اضافه كنيم گفت: بعد ازمنطقه کرکس منطقهای به وسعت ۱۱۲ هزار هکتاررا درحوزههای تیران و فریدن، کهناز، اردستان، قمصر، برزک وپناهگاه عباس آباد را درنائین به مناطق دیگر اضافه نمودیم.

«دولتخواه» رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران وبیدگل نیزبا تشکراز اساتید وشرکت کنندگان دراین سمینار هدف از برگزاری این سمیناررا آشنایی افراد جهت استفاده ازتجربیات اساتید درراستای هرچه بهترشدن وضعیت محیط زیست این شهرستان ذکرکرد.

شایان ذکراست که این سمینار به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آران و بیدگل، میزبانی دانشگاه پیام نورمرکز آران وبیدگل و دفتر پروژه ملی حفاظت از یوزپلنگ وهمراهی تشکلهای زیست محیطی و دانشگاهی این شهرستان و تشکلهای زیست محیطی تهران صبح امروزبا حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، کارشناسان محیط زیست، فرماندار آران و بیدگل، رئیس دانشگاههای پیام نور وعلمی کاربردی این شهرستان و دانشگاهیان در دانشگاه پیام نور مرکز آران وبیدگل برگزار گردید.

در طول سمینار اساتید مجرب محیط زیست کشور چون جورابچیان مدیر ملی پروژه حفاظت از یوز پلنگ آسیایی، سرکارخانم میترا البرزی منش مدیرعامل انجمن پایشگران محیط زیست کشور، مرتضی اصلانی مدیرعامل انجمن یوز ایرانی، عظیمی سرپرست کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی، و عبد العظیم شکاری بادی مدیرعامل انجمن حافظان محیط زیست بادرود نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت محیط زیست وگونههای جانوری کشور به بیان دغدغهها و راهکارهای حفظ محیط زیست پرداختند.

درحاشیه این سمینار نیز نمایشگاهی از پوسترهای آموزشی زیست محیطی با حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و همکاری کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی تهران برگزارشد ضمن اینکه مستندهای تولیدی انجمن یوز ایرانی در باره حیات وحش نیز به نمایش گذاشته شد