به گفته محققان تماس انسان با رطوبت دهان حیوان خانگی به دلیل وجود باکتریهای موجود در دهان آنها، کمک به بروز بیماریهای انگلی ویروسی در انسان می کند.
به گزارش گروه خواندنی های مشرق به نقل از رویترز، محققان دانشگاه کالیفرنیا، طی تحقیقی نشان دادند، نگه داری حیوان خانگی در خانه و بوسیدن آنها، سبب بروز بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان می شود.
بر اساس گزارش، در جامعه آمریکا نگهداری از حیوانات خانگی شیوع زیادی دارد و این در حالی است که مزایای این کار در مقابل ضررات آن بسیار ناچیر است.
بنا به یک نظرسنجی که اخیرا توسط انجمن محصولات حیوانات خانگی آمریکایی انجام شده، تقریبا نیمی از سگهای خانگی و 62 درصد گربه های خانگی با انسانها می خوابند.
از جمله کسانی که در معرض ابتلا به این نوع بیماریها هستند نوزادان یا افرادی هستند که سیستم ایمنی بدنشان به دلیل بیماری یا شیمی درمانی تضعیف شده است.
محققان با تحقیق بر بیماریهای انتقالی از حیوان به انسان، اعلام کردند طاعون، بیماری مننژیت، بیماریهای انگلی، کم خونی، بیماری عفونی پاستورلا، بیماری وبای پرندگان، آندوکاردیت (یک عفونت غیر مسری که عضله قلب، دریچههای قلب، و پوشش داخلی حفرات یا دریچههای قلبرا درگیر میسازد ) از جمله بیماریهای انتقالی از حیوان به انسان است