نام علمی : lacerta steineri

نام انگلیسی: steiner's lizard
نام فارسی: سوسمار استینرمشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی ؛ پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقریبا راست در حاشیه عقبی؛ که کمی نیمه ویهم قرار گرفته اند؛ فلس های پشتی صاف و دانه ای شکل ؛ یقه اره ای شکل نیست؛ 3 تا 4 (معمولا 4 ؛بندرت 5) فلس پیشین لب بالا در تماس با فلس های زیر چشمی؛ معمولا دارای یک فلس عقب بینی؛ فلس های روی مژه ای بطور ثابت از فلس های بالای چشمی توسط ردیف کاملی از 6 تا 18 فلس دانه ای جدا شده اند؛ 53 تا 60 ردیف عرضی فلس در ناحیه میانی پشت؛ 25 فلس گلویی؛ 16 منفذ رانی در هر طرف.

رنگ آمیزی : رنگ زمینه پشتی زیتونی مایل به قهوه ای ؛ با نوارهای عرضی همراه با نوار ستون مهره ای از لکه های کوچک؛ لکه های کوچک در هر طرف بدن موازی با نوار ستون مهره لای؛ نوار طولی پشتی در امتداد دم بریده بریده که به ردیفی از نقاط شباهت دارد؛ کناره های دم با ردیفهایی از نقاط تیره.

زیستگاه؛ نواحی معتدل خزری و مدیترانه ای ؛ در حاشیه دامنه ها با تکه سنگ های بزرگ و صخره های پراکنده , دارای پوشش گیاهی جنگلی انبوه و بکر همراه با گیاهان فراوان دیگر.

عادات و رفتار؛ روز فعال اند؛ در لابلای شاخ و برگ ها؛ زیر سنگ ها و شکاف صخره ها و حفره درختان مخفی می شوند؛ از حشرات و عنکبوت ها تغذیه می کنند.

پراکندگی جهانی ؛ ایران.

اندازه؛ نوک پوزه تا مخرج 71 میلیمتر دم 126 میلیمتر.

ملاحظات ؛ گزارش این گونه تا کنون فقط از محل نمونه تیپیک آن از ایران, حوالی مینودشت واقع در استان گلستان می باشد.منبع:irandeserts