نام علمی : lacerta raddei vanensis

نام انگلیسی: lake van lizard
نام فارسی: سوسمار دریاچه وان


مشخصات: پلک زیرین بدون سپرهای شفاف, صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای برآمدگی , پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط راست یا تقربیا راست در حاشیه عقبی, فلس های پشتی صاف و دانه ای شکل , 43 تا 53 فلس در ردیف عرضی ناحیه میانی پشت, فلس های یقه ای اره ای شکل نیستند, 3 تا 4 (معمولا 4 , بندرت 5) فلس پیشین لب بالا در تماس با فلس های زیر چشمی, فلس های روی مژه ای بطور ثابت از فلسهای بالای چشمی توسط ردیف کاملی از 6 تا 18 فلس دانه ای جدا شده اند, معمولا یک فلس عقب بینی, 20 تا 29 فلس گلویی13 تا 23 منفذ رانی در هر طرف , 28 تا 33 صحه زیر انگشت چهارم, پلاک های شکمی در 10 ردیف طولی از 21 تا 30 فلس شکمی.

رنگ آمیزی, ناحیه پشت زیتونی مایل به خاکستری روشن همراه با نقاط ظریف و کوچک, یک نوار تیره ناحیه گوشی شامل نقاط چشمی شکل , ناحیه پهلویی با نقاط ابی, ناحیه زیر بغل با نقاط ابی روشن, ناحیه شکمی سفید مایل به زرد روشن, ناحیه منافذ رانی بطور مشخص زرد, ردیف طولی ناحیه بیرونی شک آبی خاکستری.

زیستگاه: نواحی کوهستانی , در صخره ها, دره های عمیق؛ بریدگی ها؛ چینه هاو ستیغ ها در ارتفاعات زیاد با پوشش گیاهی بوته ای یا درختچه ای اندک.

عادات و رفتار : شبیه به زیر گونه .

پراکندگی جهانی: ایران ؛ ترکیه

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 63 میلیمتر دم 126 میلیمتر

ملاحظات : محل نمونه تیپیک از ترکیه, اطراف دریاچه وان می باشد.منبع:irandeserts